آمار

نمایش تحقیقات آماری و پروژه های آماری توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه اصفهان

مقدمه ای بر کیفیت

  كنترل كيفيت استفاده از تكنيك‌ها و فعاليت‌هايي است كه به منظور دستيابي نگهداري و بهبود كيفيت محصول يا خدمت به كار مي‌روند. كنترل كيفيت مجموعه تكنيك‌ها و فعاليت‌هاي وابسته زير را شامل است.

   1. تعيين مشخصه‌هاي مورد نياز

             2. طراحي محصول يا خدمت براي دستيابي به مشخصه ها

             3. توليد يا نصب براي دستيابي دقيق به مشخصه ها

             4. بازرسي براي تعيين ميزان تطبيق شرايط به مشخصه ها

             5. بررسي عملكرد به منظور تهيه اطلاعات براي بازبيني مشخصه ها

 يا به كار بردن اين فعاليت‌ها مشتري بهترين محصول يا خدمت را با كمترين هزينه در اختيار خواهد داشت اين هدف بايد براي بهبود كيفيت ادامه يابد.

 كنترل كيفيت آماري (SQC) شاخه‌اي است از كنترل كيفيت كه شامل جمع‌‌آوري، تحليل و تفسير داده‌ها براي استفاده در فعاليت‌هاي كنترل كيفيت است. كنترل فرآيند آماري (SPC) و نمونه‌گيري براي پذيرش دو بخش اصلي كنترل كفيت آماري‌اند. همه فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده يا سيستماتيك ضروري براي دستيابي به اطمينان كافي درباره برآورده شدن نيازهاي كيفي تعريف شده محصول يا خدمت را تضمين كيفيت مي‌نامند.

تضمين كيفيت اطمينان دهي نسبت به كيفيتي است كه بايد فراهم شود و شامل ارزيابي مداوم دقت سودمندي با توجه به اقدام‌هاي تصحيح كننده زماني و باز خورد مناسب در مواقع لزوم است تفاوتي روشن بين كنترل كيفيت و تضمين كيفيت وجود دارد كنترل كيفيت شامل فعاليت‌هايي از قبيل تعيين مشخصات، طراحي، توليد يا نصب، بازرسي و بررسي عملكرد است ولي تضمين كيفيت علاوه بر موارد بالا تمامي سيستم كيفيت را نيز در بر مي‌گيرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ اسفند۱۳۸۶ساعت 10:26  توسط علی  |